D.Va Guide – Hướng dẫn chơi D.Va trong game Overwatch

  • Tên Thật: Hana Song
  • Tuổi: 19
  • Đến từ: Hàn Quốc
  • Vai trò trong Overwatch: Đỡ đòn
  • Lượng máu cơ bản: 100
  • Giáp đỡ sát thương: 400
[vc_message message_box_color=”black” icon_fontawesome=”fa fa-diamond”]Chơi là phải thắng[/vc_message]
[vc_text_separator title=”Tổng Quan“][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22L%C6%B0%E1%BB%A3ng%20m%C3%A1u%22%2C%22value%22%3A%2283%22%2C%22color%22%3A%22bar_green%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22S%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%22%2C%22value%22%3A%2265%22%2C%22color%22%3A%22bar_orange%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99%20c%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%99ng%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99%20Kh%C3%B3%22%2C%22value%22%3A%2255%22%2C%22color%22%3A%22bar_red%22%7D%5D”]
[vc_text_separator title=”Bảng Kỹ Năng“][vc_table vc_table_theme=”classic_purple” allow_html=”1″][align-center;bg#002e49;c#ffffff]K%E1%BB%B9%20N%C4%83ng,[bg#002e49]Hotkey,[align-center;bg#002e49;c#ffffff;b]Icon,[align-center;bg#002e49;c#ffffff]M%C3%B4%20t%E1%BA%A3|[bg#ffffff;c#000000]Fusion%20Cannons%20,[bg#ffffff]Chu%E1%BB%99t%20tr%C3%A1i,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FD.Va-Ability1-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Fusion%20Cannons%20%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Mech%20c%E1%BB%A7a%20D.Va%20trang%20b%E1%BB%8B%202%20kh%E1%BA%A9u%20s%C3%BAng%20t%E1%BA%A7m%20ng%E1%BA%AFn%2C%20v%E1%BB%9Bi%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20%C4%91%E1%BA%A1n%20v%C3%B4%20h%E1%BA%A1n%2C%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20g%C3%A2y%20s%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%A5c%2C%20tuy%20nhi%C3%AAn%20l%C3%BAc%20b%E1%BA%AFn%2C%20D.Va%20s%E1%BA%BD%20di%20chuy%E1%BB%83n%20ch%E1%BA%ADm%20l%E1%BA%A1i|[bg#ffffff;c#000000]Light%20Gun,[bg#ffffff;c#000000]Chu%E1%BB%99t%20tr%C3%A1i,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FD.Va-Ability2-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Light%20Gun%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Khi%20Mech%20b%E1%BB%8B%20ph%C3%A1%20h%E1%BB%A7y%2C%20D.Va%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20kh%E1%BA%A9u%20s%C3%BAng%20ng%E1%BA%AFn%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh%2C%20tuy%20nhi%C3%AAn%20v%E1%BB%9Bi%20s%E1%BB%91%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20%C4%91%E1%BA%A1n%20c%C3%B3%20h%E1%BA%A1n%2C%20c%C3%B4%20kh%C3%B4ng%20th%E1%BB%83%20g%C3%A2y%20nhi%E1%BB%81u%20s%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%2C%20nh%C6%B0ng%20b%C3%B9%20l%E1%BA%A1i%2C%20c%C3%B4%20di%20chuy%E1%BB%83n%20kh%C3%A1%20nhanh.|[bg#ffffff;c#000000]Boosters%20,[bg#ffffff;c#000000]Ph%C3%ADm%20Shift,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FD.Va-Ability3-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Boosters%20%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Mech%20c%E1%BB%A7a%20D.Va%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20t%C4%83ng%20t%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%99%20di%20chuy%E1%BB%83n%20kh%E1%BB%A7ng%20khi%E1%BA%BFp%2C%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20%C4%91%E1%BB%95i%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20ho%E1%BA%B7c%20phi%20th%E1%BA%B3ng%20v%C3%A0o%20k%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BB%8Bch%2C%20g%C3%A2y%20s%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng.|[bg#ffffff;c#000000]Defense%20Matrix%20,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20E,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FD.Va-Ability4-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Defense%20Matrix%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]D.Va%20k%C3%ADch%20ho%E1%BA%A1t%20khi%C3%AAn%2C%20ch%E1%BA%B7n%20h%E1%BA%BFt%20c%C3%A1c%20vi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A1n%20bay%20t%E1%BB%9Bi%20ph%C3%ADa%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20c%C3%B4%2C%20c%C3%B4%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20t%E1%BB%B1%20do%20di%20chuy%E1%BB%83n%20nh%C6%B0ng%20n%E1%BA%BFu%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20v%C5%A9%20kh%C3%AD%2C%20l%E1%BB%9Bp%20khi%C3%AAn%20s%E1%BA%BD%20bi%E1%BA%BFn%20m%E1%BA%A5t.|[bg#ffffff]Self-Destruct,[c#000000;bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20Q,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FD.Va-Ability5-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Self-Destruct%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[c#000000;bg#ffffff]D.Va%20bay%20ra%20kh%E1%BB%8Fi%20Mech%20%C4%91%E1%BB%93ng%20th%E1%BB%9Di%20g%C3%A2y%20ra%20m%E1%BB%99t%20v%E1%BB%A5%20n%E1%BB%95%20v%E1%BB%9Bi%20s%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%20l%E1%BB%9Bn%20cho%20k%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BB%8Bch%20%E1%BB%9F%20g%E1%BA%A7n.|[bg#ffffff]Call%20Mech,[c#000000;bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20Q,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FD.Va-Ability6-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Call%20Mech%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[c#000000;bg#ffffff]D.Va%20g%E1%BB%8Di%20m%E1%BB%99t%20Mech%20kh%C3%A1c%20c%C3%B9ng%20c%C3%B4%20chi%E1%BA%BFn%20%C4%91%E1%BA%A5u.[/vc_table][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=jN3TISLTVyc” align=”center”][vc_text_separator title=”D.Va Skin“][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=x93e_BL1ovg” align=”center”]
[vc_text_separator title=”Cách Chơi D.Va Hiệu Quả“]

D.Va là một vị tướng sở hữu lối đánh khá thú vị đồng thời là chuyên gia lật kèo số một Overwatch

Fusion Cannons trong dạng Mech(D.Va cưỡi Robot) là khẩu súng bá đạo nhất trong tầm gần, với lượng đạn vô hạn và độ giật thấp, tay đôi 1 vs 1 với D.Va bạn chỉ chịu thiệt mà thôi 😀

D.Va có Mech khá là trâu với 500 máu, kết hợp với Defense Matrix giúp D.Va khá là cứng. Tuy nhiên, vai trò của D.Va không hẳn là tanker đích thực, kiểu semi-tank(Nửa sát thương, nửa tank) hợp với D.Va hơn.

D.Va sở hữu Boosters siêu cơ động, nên khi D.Va tích được chiêu cuối, có khá nhiều trò hay bạn có thể thực hiện. Một trò mà những người chơi D.Va thường dùng là dùng Boosters lao vào team địch, sau đó nhanh tay kích hoạt Self-Destruct (phát nổ Mech). Sức sát thương từ vụ nổ của Mech đủ khiến những hero máu giấy lên bảng ngay lập tức, hero tank chắc chắn sẽ mất một lượng máu kha khá. Lúc này bạn bấm Call Mech để triệu hồi Mech mới và dùng Fusion Cannons để giải quyết tàn dư còn lại.

D.Va khá phế nếu bạn không có Mech, lúc này bạn sẽ được trang bị khẩu Light Gun thuộc dạng cùi bắp nhất Overwatch, tuy nhiên D.Va sẽ trở nên khá nhanh nhẹn. Nên lúc này bạn chỉ có thể núp lùm, bắn lén chờ tích đủ năng lượng chiêu cuối và triệu hồi một Mech mới mạnh mẽ thôi.

Đồng đội của D.Va tuyệt nhất vẫn là Mercy hoặc Zarya. Có 2 tướng này trong team bạn sẽ tha hồ quẩy. Tốt nhất là nên đi chung với 2 người bạn này để được khiên và máu miễn phí.

Vì chỉ mạnh trong tầm gần nên D.Va sợ nhất là những tướng tầm xa kiểu Hanzo hoặc Widowmaker, bạn sẽ mất bộ giáp chỉ trong vài nốt nhạc nên đừng tung tăng quá nếu đội hình địch sở hữu 2 tướng này.

[vc_text_separator title=”Quá Khứ“]

Hai mươi năm trước, Hàn Quốc bị tấn công bởi một Omnic khổng lồ xuất hiện từ biển Đông – Trung Quốc. Trước khi quân đội nước này kịp đẩy lùi Ominic trên thì nó đã gây tổn thất trầm trọng cho các thành phố và công trình quan trọng ven biển. Để chống lại sự đe dọa tương tự trong tương lai, chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức thành lập một đơn vị quân đặc nhiệm, gọi tắt là MEKA.

MEKA đã phát huy tác dụng khi cứ vài năm, quái vật Omnic này lại xuất hiện, sau đó liên tục tấn công vào Hàn Quốc và các nước láng giềng xung quanh. Đặc biệt, con Omnic này có năng lực học tập mạnh mẽ, biết khắc phục các điểm yếu của mình để ngày càng hoàn thiện. Nó phá vỡ các máy bay không người lái của MEKA (gọi là Mech), buộc quân đội phải điều thêm phi công tham chiến. Khó khắn trong việc tìm ứng viên phù hợp, chính phủ đã nghĩ đến những game thủ chuyên nghiệp trong nước, những người sở hữu phản xạ và bản năng cần thiết để vận hành các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mech. Trong số đó, nổi bật là đương kim vô địch thế giới Hana Song(D.Va).

D.Va nổi tiếng bởi kỹ năng trời phú có một không hai, với lối suy nghĩ luôn phải thắng với bất cứ giá nào và nói không với việc nhân nhượng cho kẻ địch, cô chính là ứng viên thích hợp nhất.
D.Va coi nhiệm vụ mới của mình như một trò chơi, với lòng dũng cảm cùng bản lĩnh của mình, cô gia nhập vào MEKA, sẵn sàng đánh đổi sự an nguy của bản thân để bảo vệ tổ quốc. Bá đạo hơn, cô xây dựng thêm tính năng stream để cho các fan được xem cách cô trực tiếp chiến đấu. Điều đó làm cô ngày càng nổi tiếng và biến cô trở thành biểu tượng hoàn mỹ trong mắt giới trẻ.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.