Đây là nguyên nhân vì sao yasuo liên tục bị cấm ở chế độ xếp hạng  =))

Bình luận