Support

Tổng hợp hướng dẫn chất lượng về SUPPORT Heroes trong Overwatch

Zenyatta Guide – Hướng dẫn chơi Zenyatta trong game Overwatch

Tên Thật: Tekhartha Zenyatta Tuổi: 20 Mối quan hệ: Thầy của Genji Shimada Vai trò trong Overwatch: Hỗ trợ Lượng máu cơ bản: 50 Khiên...