Torbjorn Guide – Hướng dẫn chơi Torbjorn trong game Overwatch

  • Tên Thật: Torbjörn Lindholm
  • Tuổi: 57
  • Đến từ: Thụy điển
  • Vài trò trong Overwatch: Phòng thủ
  • Lượng máu cơ bản: 200
[vc_message message_box_color=”black” icon_fontawesome=”fa fa-diamond”]Dùng sức sáng tạo đánh tan kẻ thù[/vc_message]
[vc_text_separator title=”Tổng Quan“][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22L%C6%B0%E1%BB%A3ng%20m%C3%A1u%22%2C%22value%22%3A%2233%22%2C%22color%22%3A%22bar_green%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22S%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22bar_orange%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99%20c%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%99ng%22%2C%22value%22%3A%2255%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99%20Kh%C3%B3%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22bar_red%22%7D%5D”]
[vc_text_separator title=”Bảng Kỹ Năng“][vc_table vc_table_theme=”classic_purple” allow_html=”1″][align-center;bg#002e49;c#ffffff]K%E1%BB%B9%20N%C4%83ng,[bg#002e49]Hotkey,[align-center;bg#002e49;c#ffffff;b]Icon,[align-center;bg#002e49;c#ffffff]M%C3%B4%20t%E1%BA%A3|[bg#ffffff;c#000000]Rivet%20Gun,[bg#ffffff]Chu%E1%BB%99t%20tr%C3%A1i%20b%E1%BA%AFn%20xa%3C%2Fbr%3E%3C%2Fbr%3E%0AChu%E1%BB%99t%20ph%E1%BA%A3i%20b%E1%BA%AFn%20g%E1%BA%A7n,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FTorbjorn-ability1-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Rivet%20Gun%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Torbj%C3%B6rn%20b%E1%BA%AFn%20kim%20lo%E1%BA%A1i%20n%C3%B3ng%20ch%E1%BA%A3y%20t%E1%BB%AB%20kho%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1ch%20xa%20ho%E1%BA%B7c%20b%E1%BA%AFn%20n%E1%BB%95%20to%C3%A0n%20b%E1%BB%99%20%E1%BB%9F%20kho%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1ch%20g%E1%BA%A7n|[bg#ffffff;c#000000]Forge%20Hammer,[bg#ffffff]S%E1%BB%91%202%20%C4%91%E1%BB%83%20chuy%E1%BB%83n%20qua%20Forge%20Hammer%2C%20s%E1%BB%91%201%20%C4%91%E1%BB%83%20quay%20l%E1%BA%A1i%20Rivet%20Gun,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FTorbjorn-ability2-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Forge%20Hammer%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Torbj%C3%B6rn%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20b%C3%BAa%20%C4%91a%20n%C4%83ng%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BB%83%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%2C%20n%C3%A2ng%20c%E1%BA%A5p%20v%C3%A0%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20%E1%BB%A5%20ph%C3%A1o.|[bg#ffffff;c#000000]Build%20Turret,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20Shift,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FTorbjorn-ability3-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Build%20Turret%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Torbj%C3%B6rn%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20m%E1%BB%99t%20%E1%BB%A5%20ph%C3%A1o%20c%C3%B3%20kh%E1%BA%A3%20n%C4%83ng%20t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng%20t%E1%BA%A5n%20c%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BB%91i%20ph%C6%B0%C6%A1ng.%20%C3%94ng%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20Forge%20Hammer%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BB%83%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20ho%E1%BA%B7c%20n%C3%A2ng%20c%E1%BA%A5p%20n%C3%B3.%20N%C3%A2ng%20c%E1%BA%A5p%20gi%C3%BAp%20%E1%BB%A5%20ph%C3%A1o%20t%C4%83ng%20s%E1%BB%A9c%20ch%E1%BB%91ng%20ch%E1%BB%8Bu%2C%20s%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%2C%20%C4%91%E1%BA%A1n%2C%20n%C3%B2ng%20s%C3%BAng%20v%C3%A0%20t%C3%AAn%20l%E1%BB%ADa.|[bg#ffffff;c#000000]Armor%20Pack,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20E,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FTorbjorn-ability4-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Armor%20Pack%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Torbj%C3%B6rn%20n%C3%A9m%20ra%20m%E1%BB%99t%20t%E1%BA%A5m%20%C3%A1o%20gi%C3%A1p.%20%C3%94ng%20ho%E1%BA%B7c%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20nh%E1%BA%B7t%20n%C3%B3%20l%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%83%20t%C4%83ng%20gi%C3%A1p.|[bg#ffffff;c#000000]Molten%20Core,Ph%C3%ADm%20Q,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FTorbjorn-ability5-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Molten%20Core%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Torbj%C3%B6rn%20t%E1%BB%B1%20l%C3%A0m%20n%C3%B3ng%20b%E1%BA%A3n%20th%C3%A2n%2C%20gi%C3%BAp%20%C3%B4ng%20t%C4%83ng%20gi%C3%A1p%2C%20t%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%99%20t%E1%BA%A5n%20c%C3%B4ng%2C%20t%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%99%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20v%C3%A0%20s%E1%BB%ADa%20ch%E1%BB%AFa%20th%C3%A1p%20ph%C3%A1o%20nhanh%20h%C6%A1n%20so%20v%E1%BB%9Bi%20b%C3%ACnh%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng.[/vc_table][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Ev0ZgWhGVuo” align=”center”][vc_text_separator title=”Torbjorn Skin“][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=uqFEZxsTRRM” align=”center”]
[vc_text_separator title=”Cách Chơi Torbjörn Hiệu Quả“]

Torbjörn là vị tướng sỡ hữu ngoại hình dễ thương cộng với lối chơi khá thú vị 😀

Nhiệm vụ chính của bạn khi chơi Torbjörn là chọn vị trí đẹp, đặt Build Turret và dùng Forge Hammer giúp ụ pháo trâu và gây nhiều sát thương hơn. Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp cụ thể mà xử lý sao cho hiệu quả.

Một sai lầm của người chơi Torbjörn là quá tập trung vào ụ pháo (nâng cấp và đứng sửa liên tục) dẫn đến việc biến mình thành mồi ngon cho team địch. Hãy nhớ là bạn hoàn toàn có thể bỏ ụ súng để xây cái khác nên không cần phải liều mạng vào việc này.

Armor Pack giúp đồng đội tăng thêm một lượng giáp đáng kể. Hãy lợi dụng khoảng thời gian đầu game để phần phát cho cả team, giúp team cứng hơn.

Khi đối phương dồn lên tấn công, hãy khéo léo đặt Build Turret trên đường di chuyển để cấu rỉa máu và làm chậm bước tiến công của địch, đồng thời hãy sử dụng Molten Core nếu đã tích đủ, lúc này bạn sẽ trở nên khá trâu, xây nâng cấp ụ pháo nhanh hơn và hoàn toàn có thể bật Rivet Gun cân cả team địch.

Đồng đội tốt của Torbjörn là những vị tướng có thể bảo kê ông trong lúc ông sửa chữa hoặc nâng cấp ụ pháo. Mercy hoặc Reinhardt là 2 sự lựa chọn rất tuyệt vời.

[vc_text_separator title=”Quá Khứ“]

Torbjörn từng là một chuyên gia nổi tiếng trong việc thiết kế các vũ khí tiên tiến. Tuy nhiên, vì muốn các phát minh của mình phải thực sự có ích trong việc giữ hòa bình nhân loại nên ông luôn mâu thuẫn với cấp trên của mình, những người mong muốn chân chính sở hữu kho tàng vũ khí của ông.

Torbjörn tin rằng trí tuệ nhân tạo của Robot sẽ dẫn đến thảm họa trong khi những kỹ sư khác lại không thừa nhận điều này, họ mù quáng tin rằng trí tuệ nhân tạo của Robot sẽ làm chúng phục vụ con người tốt hơn cho đến khi ra cuộc khủng hoảng Omnic xảy ra – Những Robot với trí thông minh quay ngược trở lại tấn công con người.

Với thiên phú về kỹ thuật của mình, Torbjörn gia nhập vào Overwatch, nhiều phát minh của ông trở thành một phần không thể thiếu trong việc chấm dứt cuộc nổi loạn. Những năm về sau, Overwatch trở thành một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, Torbjörn trở thành kỹ sư trưởng trong tổ chức, ông chuyên về nghiên cứu công nghệ và nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến khác.

Đáng tiếc, một thời gian sau Overwatch sụp đổ, nhiều vũ khí của Torbjörn đã bị đánh cắp và giấu đi tại nhiều nơi trên thế giới. Ngay lập tức, Torbjörn lên đường với quyết tâm thu hồi toàn bộ phát mình của mình trước khi chúng bị sử dụng bởi những âm mưu tồi tệ.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.