Widowmaker Guide – Hướng dẫn chơi Widowmaker trong game Overwatch

  • Tên Thật: Amélie Lacroix
  • Tuổi: 33
  • Đến từ: Pháp
  • Khu vực chiến đấu: Annecy, France
  • Vai trò trong Overwatch: Phòng Thủ
  • Lượng máu cơ bản: 200
[vc_message message_box_color=”black” icon_fontawesome=”fa fa-diamond”]One shot, one kill[/vc_message]
[vc_text_separator title=”Tổng Quan“][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22L%C6%B0%E1%BB%A3ng%20m%C3%A1u%22%2C%22value%22%3A%2233%22%2C%22color%22%3A%22bar_green%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22S%C3%A1t%20th%C6%B0%C6%A1ng%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22bar_orange%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99%20c%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%99ng%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99%20Kh%C3%B3%22%2C%22value%22%3A%2275%22%2C%22color%22%3A%22bar_red%22%7D%5D”]
[vc_text_separator title=”Bảng Kỹ Năng“][vc_table vc_table_theme=”classic_purple” allow_html=”1″][align-center;bg#002e49;c#ffffff]K%E1%BB%B9%20N%C4%83ng,[bg#002e49]Hotkey,[align-center;bg#002e49;c#ffffff;b]Icon,[align-center;bg#002e49;c#ffffff]M%C3%B4%20t%E1%BA%A3|[bg#ffffff;c#000000]Widow’s%20Kiss,[bg#ffffff]Chu%E1%BB%99t%20tr%C3%A1i%3A%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20s%C3%BAng%20m%C3%A1y%0AChu%E1%BB%99t%20ph%E1%BA%A3i%3A%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20s%C3%BAng%20ng%E1%BA%AFm,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FAbility-widowmaker1-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Widow’s%20Kiss%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]V%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BB%AFng%20m%E1%BB%A5c%20ti%C3%AAu%20%E1%BB%9F%20t%E1%BA%A7m%20trung%20v%C3%A0%20xa%2C%20Widowmaker%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20d%E1%BB%85%20d%C3%A0ng%20chuy%E1%BB%83n%20kh%E1%BA%A9u%20s%C3%BAng%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh%20qua%20d%E1%BA%A1ng%20ng%E1%BA%AFm%20b%E1%BA%AFn%20v%C3%A0%20ng%C6%B0%E1%BB%A3c%20l%E1%BA%A1i.|[bg#ffffff;c#000000]Grappling%20Hook,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20Shift,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FAbility-widowmaker2-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Grappling%20Hook%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Cho%20ph%C3%A9p%20Widowmaker%20b%E1%BA%AFn%20ra%201%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20d%C3%A2y%20m%C3%B3c%20v%C3%A0o%20m%E1%BB%99t%20b%E1%BB%81%20m%E1%BA%B7t%20r%E1%BA%AFn%2C%20sau%20%C4%91%C3%B3%2C%20nhanh%20ch%C3%B3ng%20r%C3%BAt%20l%E1%BA%A1i%20d%C3%A2y%20v%C3%A0%20gi%C3%BAp%20c%C3%B4%20ph%C3%B3ng%20v%E1%BB%81%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20%C4%91%C3%B3.|[bg#ffffff;c#000000]Venom%20Mine,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20E,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FAbility-widowmaker3-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Venom%20Mine%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Widowmaker%20%C4%91%E1%BA%B7t%201%20b%E1%BA%ABy%20%C4%91%E1%BB%99c%20h%C3%ACnh%20nh%E1%BB%87n%20v%C3%A0o%20c%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20h%C3%ACnh%20b%E1%BA%A5t%20k%E1%BB%B3.%20Khi%20c%C3%B3%20m%E1%BB%99t%20k%E1%BA%BB%20%C4%91%E1%BB%8Bch%20%C4%91%E1%BA%BFn%20g%E1%BA%A7n%20ph%E1%BA%A1m%20vi%20k%C3%ADch%20n%E1%BB%95%20c%E1%BB%A7a%20chi%E1%BA%BFc%20b%E1%BA%ABy%2C%20n%C3%B3%20t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng%20k%C3%ADch%20ho%E1%BA%A1t%2C%20g%C3%A2y%20n%E1%BB%95%20v%C3%A0%20x%E1%BA%A3%20ra%20kh%C3%AD%20%C4%91%E1%BB%99c%20l%C3%A0m%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20m%E1%BB%A5c%20ti%C3%AAu%20trong%20ph%E1%BA%A1m%20v%E1%BB%8B%20n%E1%BB%95%20nhi%E1%BB%85m%20%C4%91%E1%BB%99c.|[bg#ffffff;c#000000]Infra-Sight,[bg#ffffff]Ph%C3%ADm%20Q,[bg#002e49;c#000000]%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fguidemoba.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FAbility-widowmaker4-guidemoba.com_.png%22%20alt%3D%22Infra-Sight%22%20height%3D%22100%22%20width%3D%22100%22%3E,[bg#ffffff;c#000000]Widowmaker%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20Recon%20Visor.%20Trong%20m%E1%BB%99t%20th%E1%BB%9Di%20gian%20ng%E1%BA%AFn%2C%20n%C3%B3%20gi%C3%BAp%20c%C3%B4%20x%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%8B%20tr%C3%AD%20d%E1%BB%B1a%20v%C3%A0o%20c%E1%BA%A3m%20%E1%BB%A9ng%20nhi%E1%BB%87t%20tr%C3%AAn%20c%C6%A1%20th%E1%BB%83%20%C4%91%E1%BB%91i%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20v%C3%A0%20chia%20s%E1%BA%BB%20v%E1%BB%8B%20tr%C3%AD%20%C4%91%C3%B3%20cho%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C4%91%E1%BB%99i%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh.[/vc_table][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=QB5Zxl9j8Ps” align=”center”][vc_text_separator title=”Widowmaker Skin“][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=AsOvjqL6dPY” align=”center”]
[vc_text_separator title=”Cách Chơi Widowmaker Hiệu Quả“]

Widowmaker là tay bắn tỉa số một trong Overwatch, sở hữu độ cơ động khá cao nhờ Grappling Hook cộng với lượng sát thương khổng lồ, lên tới 150 sát thương /1 cú ngắm bắn từ Widow’s Kiss. Tay đôi với Widowmaker ở khoảng cách xa, tôi không nghĩ bạn ngốc vậy chứ 😀

Nếu đội hình của bạn có nhiều tướng thuần tank(chống chịu), Widowmaker một sự lựa chọn hoàn hảo. “Anh chỉ cần càn lên thôi, kết liễu những kẻ địch từ xa cứ để em” – by Widowmaker

Widow’s Kiss là kỹ năng làm nên thương hiệu của Widowmaker, nó có 2 chế độ bắn gần và xa, hãy linh động trước cơ chế này. Trong trường hợp chiến đấu ở cự ly gần, hãy nhanh tay chuyển qua súng tự động, còn ở tầm xa, cố gắng nạp đầy 100% năng lượng trong 1s để gây đủ 150 sát thương. Kỹ năng này cần sự chính xác tuyệt đối nên hãy cố gắng tập luyện thật nhiều. Một lưu ý khác trong kỹ năng bắn tỉa của Widowmaker là chọn lựa mục tiêu. Bạn cần ưu tiên các mục tiêu có thể gây ảnh hướng nhất đến đồng minh, chỉ số máu, và khả năng đe dọa của chúng lên chính bạn. Hãy hạ gục các vị tướng hỗ trợ đầu tiên, bởi vì đa số hỗ trợ đều mỏng manh và có thế chết ngay lập tức bởi một phát ngắm từ Widow’s Kiss.

Grappling Hook rất cơ động, hãy sử dụng Grappling Hook thường xuyên để di chuyển nhanh hơn, chọn vị trí bắn phù hợp và giúp bạn tránh khỏi tầm mắt kẻ địch.

Venom Mine là kỹ năng quan trọng giúp cảnh giới xung quanh rất tốt, khi kẻ địch dẫm vào bẫy, chúng sẽ bị trúng độc (75 sát thương/ 5 giây) và lộ ra vị trí cho Widowmaker. Bạn sẽ có 2 lựa chọn là ở lại chiến đấu hoặc tẩu thoát. Hãy cân nhắc thật tốt điều này.

Infra-Sight, chiêu cuối của Widowmaker là một bản nâng cấp hack wall trong đột kích :D. Tại sao lại nói như vậy ? Tại vì nó giúp Widowmaker và đồng đội có tầm nhìn của tất cả kẻ địch. Trong Overwatch, thông tin là tất cả, vì vậy Infra-Sight có thể phát huy sức mạnh tối đa. Kết liễu kẻ địch liên tục, Infra-Sight sẽ hồi nhanh hơn. Mọi thời điểm đều là lúc thích hợp để dùng Infra-Sight, dùng Infra-Sight càng nhiều lần, cơ hội thắng của đội bạn càng tăng !

[vc_text_separator title=”Quá Khứ“]

Widowmaker đã từng kết hôn với Gérard Lacroix, 1 đặc vụ xuất sắc của Overwatch đứng đầu các hoạt động chống lại tổ chức khủng bố Talon. Sau nhiều lần thất bại trong việc loại bỏ Gérard, Talon quyết định chuyển mục tiêu sang người vợ của Gérard Lacroix, Amélie (Widowmaker). Talon đã bắt cóc Amélie và biến cô trở thành đối tượng cho một cuộc cải tạo đặc biệt. Chương trình này đã phá vỡ ý chí của cô, xóa bỏ nhân cách, và biến cô thành 1 đặc vụ ngầm nguy hiểm. Sau đó, họ thả cô về lại với đội đặc vụ Overwatch.

Gérard Lacroix rất vui mừng vì tìm lại được vợ của mình, anh hoàn toàn không biết cô đã bị tẩy não và sau đó 2 tuần, anh đã sơ suất bị cô giết trong lúc ngủ. Đây quả là một thảm kịch.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Widowmaker trở về lại Talon. Tại đây Talon tiếp tục quá trình biến cô trở thành một cỗ máy giết người siêu hạng. Họ cải tạo cô về mặt sinh lý, điều khiển nhịp tim, khiến làn da của cô trở nên xanh xao và làm cô hoàn toàn mất đi lý trí. Amélie đã vĩnh viễn biến mất, giờ đây chỉ còn siêu sát thủ Widowmaker tồn tại.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.